شیر فلکه سوپاپی / شیر سوزنی

شیر فلکه سوپاپی یا شیر سوزنی فرد آب مدلی از شیرهای صنعتی می‌باشند که در آن از یک قطعه سوزنی شکل که به وسیله رزوه‌های طراحی شده بر روی آن حرکت می‌کند، جریان سیال را کنترل می‌کند. این دسته از شیرها در مسیرهایی نصب می‌گردند که قرار است در این مسیر، کار کنترل دبی جریان صورت پذیرد.

مزیت های شیر فلکه سوپاپی

  • این شیرآلات در حالت نیمه باز کمتر آسیب می‌بینند.
  • سایز های مختلفی دارند که از ۱۵ میلی‌متر شروع و تا ۲۰۰ ملی‌میتر یا بیشتر به پایان می‌رسند.
  • فشارهای بالای ۱۶ اتمسفر را تحمل می‌کنند.

 

کاربرد های شیر فلکه سوپاپی

  • برای قطع، وصل و تنظیم جریان به کار می‌رود.
  • تهویه مطبوع و انتقال سیال
  • تأسیسات حرارتی و برودتی
  • صنعت آب و فاضلاب
  • از شیرآلات سوپاپی چدنی در دماهایی تا ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد استفاده می‌شود.
  • در تأسیسات پتروشیمی و در پالایشگاه‌ها نیز به کار می‌رود.
  • و …

تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش
Placeholder

۲

۱،۰۷۰،۰۰۰ تومان
۱،۰۷۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳

۱،۴۳۵،۰۰۰ تومان
۱،۴۳۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳

۱،۷۰۰،۰۰۰ تومان
۱،۷۰۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲.۵

۱،۴۳۵،۰۰۰ تومان
۱،۴۳۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۴

۲،۴۸۸،۰۰۰ تومان
۲،۴۸۸،۰۰۰ تومان
Placeholder

۵

۳،۵۱۰،۰۰۰ تومان
۳،۵۱۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۶

۴،۲۶۷،۰۰۰ تومان
۴،۲۶۷،۰۰۰ تومان
Placeholder

۸

۶،۶۵۰،۰۰۰ تومان
۶،۶۵۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۶

۴،۲۶۷،۰۰۰ تومان
۴،۲۶۷،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۲

۲۵،۶۷۰،۰۰۰ تومان
۲۵،۶۷۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۴

۳۵،۴۲۵،۰۰۰ تومان
۳۵،۴۲۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۴

۴۴،۶۳۵،۰۰۰ تومان
۴۴،۶۳۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲

۱،۰۷۰،۰۰۰ تومان
۱،۰۷۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲.۵

۱،۴۳۵،۰۰۰ تومان
۱،۴۳۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳

۱،۴۳۵،۰۰۰ تومان
۱،۴۳۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۴

۲،۴۸۸،۰۰۰ تومان
۲،۴۸۸،۰۰۰ تومان
Placeholder

۵

۳،۵۱۰،۰۰۰ تومان
۳،۵۱۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۶

۴،۲۶۷،۰۰۰ تومان
۴،۲۶۷،۰۰۰ تومان
Placeholder

۸

۶،۸۰۰،۰۰۰ تومان
۶،۸۰۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۰

۱۰،۰۷۲،۰۰۰ تومان
۱۰،۰۷۲،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۲

۲۶،۳۶۷،۰۰۰ تومان
۲۶،۳۶۷،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۴

۳۸،۵۴۳،۰۰۰ تومان
۳۸،۵۴۳،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۶

۴۶،۰۵۳،۰۰۰ تومان
۴۶،۰۵۳،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱

۵۵۰،۰۰۰ تومان
۵۵۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱/۲

۴۵۰،۰۰۰ تومان
۴۵۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱.۱/۴

۶۳۰،۰۰۰ تومان
۶۳۰،۰۰۰ تومان

۲

۸۵۰،۰۰۰ تومان
۸۵۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳

۱،۳۵۰،۰۰۰ تومان
۱،۳۵۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۴

۱،۷۸۰،۰۰۰ تومان
۱،۷۸۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۵

۲،۴۵۰،۰۰۰ تومان
۲،۴۵۰،۰۰۰ تومان
۱ ۲