شیر هوا

شیر هوا یکی از شیرآلات صنعتی می باشد. این شیر جزء شیرآلات بسیار پرکابرد در صنعت تجهیزات ساختمانی به شمار می آید. از شیر هوا برای آزاد کردن هوا در درون خطوط لوله استفاده می‌گردد و به عنوان یک دریچۀ آزاد هوا شناخته شده می‌باشند.

شیر هوا انواع مختلفی دارد و در موقعیت های مختلف بنابر نیاز می‌توان از شیرآلات صنعتی استفاده کرد.

اهمیت شیر هوا چیست؟

سیستم لوله‌کشی مستلزم جمع کردن هوا از مایعات، پمپ‌ها و اتصالات است. هوا می‌تواند مشکلات و ناکارآمدی بسیار جدی را ایجاد کند.

شیر هوا که هوای درون خطوط لوله را خارج می‌کنند در نزد همۀ مردم آشنا می‌باشد؛ اما انواع بسیار دیگری از شیر هوا وجود دارد که عملکرد و کارکرد خاص و منحصر به فردی را برای سیستم‌های فاضلابی انجام می‌دهد. بسیار نیاز است تا راهکارهای حفظ سیستم‌های لوله‌کشی از هوا و مشکلاتی که ممکن است در زمان انتخاب شیر هوای مناسب و نصب شیر تخلیه هوا رخ بدهد را آشنا باشیم.

انواع شیر هوا

شیرهای تخلیۀ هوا براساس استاندارد جهانی به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

۱- شیر هوای تک روزنه (روزنه کوچک و روزنه بزرگ)

۲- شیر هوای دو روزنه

۳- شیر هوای دیسکی


تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش

۱

۵۲۷،۰۰۰ تومان
۵۲۷،۰۰۰ تومان

۱

۵۲۷،۰۰۰ تومان
۵۲۷،۰۰۰ تومان

۲.۵

۱،۱۰۶،۰۰۰ تومان
۱،۱۰۶،۰۰۰ تومان

۲

۱،۰۴۰،۰۰۰ تومان
۱،۰۴۰،۰۰۰ تومان

۲

۱،۰۴۰،۰۰۰ تومان
۱،۰۴۰،۰۰۰ تومان

۳

۱،۳۴۰،۰۰۰ تومان
۱،۳۴۰،۰۰۰ تومان

۳

۱،۳۴۰،۰۰۰ تومان
۱،۳۴۰،۰۰۰ تومان

۴

۱،۸۱۱،۰۰۰ تومان
۱،۸۱۱،۰۰۰ تومان

۴

۱،۸۱۱،۰۰۰ تومان
۱،۸۱۱،۰۰۰ تومان

۶

۳،۳۲۵،۰۰۰ تومان
۳،۳۲۵،۰۰۰ تومان

۶

۳،۳۲۵،۰۰۰ تومان
۳،۳۲۵،۰۰۰ تومان

۸

۳،۵۱۳،۰۰۰ تومان
۳،۵۱۳،۰۰۰ تومان

۸

۳،۶۸۸،۰۰۰ تومان
۳،۶۸۸،۰۰۰ تومان

۲.۵

۱،۱۰۶،۰۰۰ تومان
۱،۱۰۶،۰۰۰ تومان

۳

۵،۰۲۷،۰۰۰ تومان
۵،۰۲۷،۰۰۰ تومان

۴

۵،۰۸۲،۰۰۰ تومان
۵،۰۸۲،۰۰۰ تومان

۶

۶،۸۶۷،۰۰۰ تومان
۶،۸۶۷،۰۰۰ تومان

۸

۱۰،۵۲۰،۰۰۰ تومان
۱۰،۵۲۰،۰۰۰ تومان

۱۰

۱۰۷،۲۸۰،۰۰۰ تومان
۱۰۷،۲۸۰،۰۰۰ تومان