شیر یک طرفه چیست؟

شیر یک طرفه همانطور که از نام آن پیداست وسیله‌ای است که به سیالات اجازه می‌دهد فقط در یک مسیر حرکت کنند و از جریان معکوس آنها در خط لوله جلوگیری می کند. این شیر از جمله قطعاتی است که به صورت خودکار عمل می‌کند، یعنی هیچگونه دسته شیر مانندی در خارج از آن به منظور باز و بسته کردن شیر وجود ندارد.

انواع شیر یک طرفه

 1. شیر یک طرفه نوسانی (Swing check valve)
 2. شیر یک طرفه نوسانی از نوع ویفری صفحه‌ای (Swing type wafer check valve)
 3. شیر یک طرفه دیسکی (Disk check valve)
 4. شیر یک طرفه با دیسک دو تکه (Split disk check valve)
 5. شیر یک طرفه با دیسک وارونه (Till ting disk check valve)
 6. شیر یک طرفه دیافراگمی (Diaphragm check valve)
 7. شیر یک طرفه بالا رفتنی (Lift check valve)
 8. شیر یک طرفه قطع کننده‌ای (Stop check valve)

 

مزایای شیر یک طرفه
 • عدم نیاز به اُپراتور
 • امکان تعمیر در خط
 • قیمت مناسب
 • کاربرد گسترده و قابلیت کار در فشار کم
 • برای انواع سیال می‌توان این شیر را به صورت عمودی نیز استفاده کرد.

 

کاربرد شیر یک طرفه
  • صنایع نیروگاهی
  • کشاورزی
  • فاضلاب
  • موتورخانه
  • تصفیه خانۀ آب
  • کاربردهای صنعتی

تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش
Placeholder

۲.۵

۸۰۴،۰۰۰ تومان
۸۰۴،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳

۱،۰۴۱،۰۰۰ تومان
۱،۰۴۱،۰۰۰ تومان
Placeholder

۴

۱،۲۰۳،۰۰۰ تومان
۱،۲۰۳،۰۰۰ تومان
Placeholder

۵

۱،۵۷۰،۰۰۰ تومان
۱،۵۷۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۶

۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان
۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۸

۳،۸۴۳،۰۰۰ تومان
۳،۸۴۳،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲

۶۴۶،۰۰۰ تومان
۶۴۶،۰۰۰ تومان

۱.۱/۲

۵۰۰،۰۰۰ تومان
۵۰۰،۰۰۰ تومان

۲

۵۶۵،۰۰۰ تومان
۵۶۵،۰۰۰ تومان

۳

۷۶۷،۰۰۰ تومان
۷۶۷،۰۰۰ تومان

۴

۹۳۰،۰۰۰ تومان
۹۳۰،۰۰۰ تومان

۵

۱،۳۷۰،۰۰۰ تومان
۱،۳۷۰،۰۰۰ تومان

۶

۱،۸۷۰،۰۰۰ تومان
۱،۸۷۰،۰۰۰ تومان

۸

۲،۸۸۰،۰۰۰ تومان
۲،۸۸۰،۰۰۰ تومان

۱۰

۴،۷۸۰،۰۰۰ تومان
۴،۷۸۰،۰۰۰ تومان

۱۲

۶،۱۶۱،۰۰۰ تومان
۶،۱۶۱،۰۰۰ تومان

۲.۱/۲

۶۹۰،۰۰۰ تومان
۶۹۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲.۵

۷۸۰،۰۰۰ تومان
۷۸۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳

۱،۰۶۱،۰۰۰ تومان
۱،۰۶۱،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲, ۴

۱،۲۰۳،۰۰۰ تومان
۱،۲۰۳،۰۰۰ تومان
Placeholder

۵

۱،۶۹۲،۰۰۰ تومان
۱،۶۹۲،۰۰۰ تومان
Placeholder

۶

۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان
۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۸

۳،۲۹۰،۰۰۰ تومان
۳،۲۹۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۰

۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان
۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۲

۹،۲۳۴،۰۰۰ تومان
۹،۲۳۴،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۴

۱۱،۹۲۷،۰۰۰ تومان
۱۱،۹۲۷،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۶

۱۴،۱۴۶،۰۰۰ تومان
۱۴،۱۴۶،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲

۶۴۶،۰۰۰ تومان
۶۴۶،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲

۶۴۶،۰۰۰ تومان
۶۴۶،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲.۵

۷۸۵،۰۰۰ تومان
۷۸۵،۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳