شیرآلات

شیرآلات صنعتی به منظور اهداف متنوعی از جمله کنترل و توقف جریان در صنایع کاربرد دارد و انتخاب صحیح شیر کارآیی یک فرآیند و سیستم انتقال سیال را بدنبال دارد از این رو به صورت عمده شیرآلات صنعتی از نظر جنس بدنه به دو دسته شیرآلات چدنی وشیرآلات برنجی تقسیم بندی می شوند.

شیرآلات صنعتی نقش مهمی را صنایع دارند و کاربردهایی نظیر قطع و وصل و کنترل جریان سیستم های تهویه، سیستم های انتقال سیال دارند. شیرها به منظور بهینه کردن شرایط عملکرد خطوط انتقال استفاده می شوند و می توانند در بخش های بالادستی ، میان دستی و پایین دستی نصب شوند. صنایع نفت و گاز زیرمجموعه ی خطوط انتقال محسوب شده و بر حسب شرایط فشاری و دمایی و عملکردی در این صنعت از شیرهای مختلفی استفاده می شود. نوع سیال عامل مهمی در انتخاب شیر ، جنس بدنه آن، جنس دیسک و نوع عملگر می باشد.

شیرآلات صنعتی بر اساس کاربرد:

۱- قطع و وصل جریان : شیرآلات کشویی
۲- کنترل دبی جریان سیال : شیرآلات پروانه ای
۳- کنترل جهت جریان : شیرآلات یکطرفه
۴- کنترل فشار جریان : شیرآلات فشار شکن
۵- تمیز کردن مسیر جریان : صافی
نوع اتصال شیرآلات چدنی به صورت فلنجی بوده و هرکدام از شیرآلات چدنی نیاز به دو فلنج دارد و همچنین نوع اتصال شیرآلات برنجی به صورت دنده ای می باشد.

 

عملگر شیرآلات(actuator)

عملگر شیرآلات بر حسب کاربرد به صورت دستی یا غیر دستی است. عملگرهای دستی به صورت گیربکسی یا اهرمی می باشند که با چرخاندن ساعتگرد و یا پادساعتگرد آن شیر باز یا بسته می شود.

در بعضی از کاربردها، کنترل شیر آلات به صورت دستی ممکن نیست و یک عملگر بر روی آنها نصب می شود از جمله :

شیرآلات با سایز بزرگ که تحت فشار هیدروستاتیکی زیادی قرار دارند.
شیرآلاتی که کنترل آنها از محلی دور دست انجام می شود.
زمانی که زمان باز و بسته کردن و کنترل شیرآلات خیلی زیاد می باشد.
عملگر وسیله ای است که یک حرکت چرخشی یا خطی را ایجاد می کند و این کار را بعد از دریافت پیام از سیستم های کنترلی انجام می دهد.

 

انواع عملگرهای شیرآلات

عملگر الکتریکی : به واسطه نیروی برق با عث باز و بسته و تنظیم شیرآلات می شود .
عملگر پنوماتیکی : با کمک نیرو باد و هوای فشرده گشتاور لازم برای تنظیم حالات های مختلف شیرآلات را تامین میکند .
عملگر هیدرولیکی : عملگرهای هیدرولیکی نیروی لازم برای تنظیم حالت های شیرآلات را به واسطه نیروی روغن بر پایه نفت خام ایجاد میکند .
عملگر سلونوئیدی : نوعی از عملگرهای برقی می باشد .