تفلون مایع

تفلون مایع جایگزین تفلون های نوار معمولی رنگارنگی است که به وفور در بحث لوله کشی ساختمان و اتصالات کاربرد زیادی دارد .

هر چند که سیستم های پوش فیت سال های سال است که روانه ی بازار شده اند اما قیمت تمام شده بالاتر این محصولات باعث شده همچنان اتصالات دارای مغزی و دنده ای دست بالاتر را داشته و سهم از بازار بیشتری را تصاحب کنند.

به همین دلیل نیز همچنان تفلون به عنوان ماده ای که مانع نشت مایع از اتصالات می شود همچنان پرکاربرد است .

کاربرد تفلون مایع

این محصول جدیدا در بازار در حال شناخته شدن می باشد و در صورتی که دید تکنسین لوله کشی که ادعای ۲۰ سال تجربه را داشته و این محصول را نمیشناسد جای تعجبی ندارد .

این محصول در حال حاضر قابلیت استفاده در کلیه سیستم های لوله کشی که دارای اتصالات مغزی و دنده ای هستند جهت آب بندی به جای تفلون های نواری مرسوم  در اتصالات برنجی و فلزی کاربرد  داشته است.

نحوه استفاده از تفلون مایع

برای استفاده از تفلون مایع می بایست :

۱ : حدود ۲ دنده اول بیرونی قسمت مادینگی را آغشته به تفلون مایع می کنیم

۲ : یه نوار نازک از سمت بالای دنده تا پایین ترین دنده قسمت نرینه اتصالات را نیز آغشته به تفلون مایع می کنیم

۳ : دو اتصال نرینه و مادینه را بدون استفاده از ابزار و فقط توسط دست محکم می کنیم

۴ : در هر جایی که اتصال دو قطعه از حرکت ایستاد دیگر نیازی به ابزار نیست .

۵ : آب گیری سیستم با توجه به دستور العمل درج شده در بسته بندی و ظرف تفلون مایع نوشته شده و بر حسب فشار آب مورد مصرف یا بزرگی و کوچکی اتصالات با توجه به دستور العمل صبر می کنیم . سپس این اتصال قابل استفاده می باشد .

تفلن مایع