اتصالات دنده ایی سیاه

اتصالات دنده ای سیاه جهت اتصال لوله های فلزی به یکدیگر و سایر تجهیزات مکانیکی به کار برده می شود و نحوه اتصال آنها به صورت رزوه ای(THREADED) می باشد. از اتصالات دنده ای به دلیل احتمال نشتی در سیستم های گازرسانی استفاده نمی شود. اتصالات دنده ای سیاه حداکثر تا سایز ۶ اینچ کاربرد دارد. از جمله اتصالات دنده ای سیاه می توان به زانو ۹۰ درجه، زانو ۴۵ درجه، سه راهی مساوی، سه راهی تبدیلی، تبدیل، چپقی، بوشن، مغزی، روپیچ توپیچ، درپوش و مهره ماسوره اشاره کرد.