اتصالات فشار قوی ساکت ولد اتصالاتی فلزی و از خانواده اتصالات فشار قوی هستند که یک فضای تورفتگی داشته و جهت اتصال ، لوله وارد فضای تو رفتگی آن شده و سپس با جوشکاری دور تا دور آن کاملا آب بند و مستحکم می شود و مشابه اتصالات دنده ای فشار قوی برای فشارهای بالا مورد استفاده قرار می گیرد. اتصالات ساکت ولد بر اساس کلاس فشار دسته بندی می شوند و معمولا از اتصالات کلاس ۳۰۰۰ در سیستم های لوله کشی با رده ۸۰ و XS ، از اتصالات کلاس ۶۰۰۰ در سیستم های لوله کشی  رده ۱۶۰ استفاده می شود.