شیرآلات

شیرآلات صنعتی به منظور اهداف متنوعی از جمله کنترل و توقف جریان در صنایع کاربرد دارد و انتخاب صحیح شیر کارآیی یک فرآیند و سیستم انتقال سیال را بدنبال دارد از این رو به صورت عمده شیرآلات صنعتی از نظر جنس بدنه به دو دسته شیرآلات چدنی وشیرآلات برنجی تقسیم بندی می شوند.

تاریخچه شیر یکطرفه

در سال ۱۹۰۷ فردی به نام فرانک کاتر برای رفع برگشت میعان در لوله، شیر یکطرفه با ساختاری بسیار ساده ساخت که آن را تسلا نامید و در سال ۱۹۲۰ حق اختراع آن را به سبب استقبال بی‌نظیر به نام خود ثبت نمود. 

شیر یکطرفه یا غیر قابل برگشت عبارت است از شیری که دارای دو درگاه می باشد و اثر اختلاف فشار بین دو طرف آن، اجازه حرکت میعان  و گاز  در جهت مخالف را نمی دهد. به عبارت دیگر، همان‌طور که از اسم شیر یکطرفه بر می‌آید، سیال فقط از یک طرف آن می‌تواند وارد شود و زمانی که در یک مسیر جریان قرار می‌گیرد جریان سیال از طریق مخالف آن غیرممکن میباشد.

 این شیر در لوله‌های متصل به سیستم‌های ثانویه مانند انشعابات که ممکن است فشار آن‌ها بیش از سیستم اصلی باشد، به کار می‌رود تا مانع ورود سیال از سیستم ثانویه به سیستم اصلی گردد.

شیر یکطرفه فنری برنجی

شیر یکطرفه فنری برنجی از برگشت جریان و معکوس کار کردن سیستم جلوگیری میکند . به طور کلی در سیستم های حامل سیال ، استفاده از این شیر ها ، برای جلوگیری از برگشت جریان بسیار اهمیت دارد زیرا این موضوع می‌تواند باعث ایجاد اختلال در کل سیستم شود .

این شیر در مواردی مانند چاه ها که آب را به تراز ارتفاعی بالاتری هدایت میکنند زمانی که پمپ کار نمی کند از برگشت آّب به پایین جلوگیری میکند زیرا اصلی ترین خطر در این موارد معکوس کارکردن پمپ و در نتیجه سوختن آن می باشد.

یه صورت کلی اکثر شیرهای یک طرفه به طور خودکار عمل می کنند و توسط یک شخص و یا هرگونه کنترل کننده خارجی ، کنترل نمی شوند .

نکته مهم درباره شیرهای یک طرفه فشار کاری آنهاست یعنی زمانی که جریان معکوس می شود وقتی فشار جریان از مقداری خاص بیشتر می شود شیر مسیر را مسدود می کند . درمورد شیر یکطرفه فنری برنجی این کار را با کمک فنری که در داخلش قرار دارد می تواند مسیر را به سرعت و یا استحکام کافی ببندد.

شیریکطرفه برنجی