شیر آتش نشانی

شیر آتش نشانی معمولا به دو صورت ایستاده و فلکه برنجی دنده ای زاویه دار موجود میباشد .

شیر آتش نشانی ایستاده

شیر فلکه آتش نشانی برنجی زاویه دار بیشتر برای جعبه ها و باکس های آتش نشانی به کار میرود.

شیر آتش نشانی برنجی دنده ای در ایران با برند های مختلفی عرضه میگردد .


محصول یافت نشد
تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش