شیر شلنگی

در زندگی روزمره ما انسان ها یکی از شیرهای پرکابردی که طراحی و ساخته شده است، شیر شلنگی می باشد.

همه ی افراد خانواده که حتی شامل کودکان نیز می شود شیرهای شلنگی را بارها دیده و لمس کرده اند.

و از کاربرد های آن ها اطلاعات دارند.

شیر شلنگی چیست:

شیر شلنگی همانطور که از اسم شان نمایان است توانایی متصل شدن به شیلنگ را دارند.

و کارکرد آن ها چرخشی می باشد.

وسیله ای که برای برداشت آب استفاده می گردد شیر شلنگی می باشد.

و در رنگ های مختلف ساخته می شوند.

انواع مختلف شیر ها:

انواع مختلف شیر ها: شیرهای سوزنی شیرهای توپی شیر زاویه ای شیرفشارشکن شیرهای یکطرفه شیر تخلیه شیر اطمینان شیر زانویی شیرهای خودکار شیرهای کشویی شیر های پروانه ای شیر شلنگی و…

شیر شلنگی