شیر مینی ولو

کاربردها:

  • سیستم های کشاورزی
  • قابل استفاده جهت کلیه سیالات غیر خورنده
  • سیستم های خطوط انتقال نفت
  • سیستم های حرارتی و موتور خانه
  • سرویس های بهداشتی پنوماتیک
  • و…

شیر مینی ولو برنجی