فلنج جوشی ساکت (Socket Weld Flange)

فلنج جوشی ساکت یک برآمدگی در داخل خود دارد که محل قرارگیری لوله است. این نوع فلنج ها را باید هم از داخل و هم از خارج جوشکاری نمود. اگر جوشکاری از داخل انجام شود هم مقاومت استاتیکی و هم مقاومت آن در برابر خستگی افزایش می یابد. این نوع فلنج ها در سیستم های لوله کشی که دارای فشار کاری بالا و قطر لوله کشی کم است استفاده می شوند. نیروی ایستایی آن با فلنج های اسلیپون برابر است اما مقاومت خستگی آنها ۵۰% بیشتر از فلنج های اسلیپون است.

 


محصول یافت نشد
تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش