واشر لاستیکی

واشر لاستیکی ، همانطور که از نامش پیداست ، قطعه ای است که برای آب بندی اتصالات پیمتاش مورد استفاده قرار می گیرد؛ هنگام اتصال دو فلنچ آداپتور به یکدیگر ، اگر از واشر لاستیکی استفاده نشود ، مطمئنا اتصال دچار نشتی خواهد بود. اما در صورت استفاده از واشر آب بندی ، اتصال دو فلنچ بسیار مطمئن بوده و آب بندی به صورت کامل انجام می گیرد. چرا که پس از بستن پیچ و مهره های رینگ و فلنچ ، واشر که جنس لاستیکی دارد ، فشرده شده و جلوی هرگونه نشتی را می گیرد. نکته قابل توجه در اینجا این است که در اتصال فلنچ ها ، باید پیچ و مهره ها طوری بسته و محکم شوند که فشار بر روی تمام نقاط واشر بطور یکنواخت وجود دارد.


محصول یافت نشد
تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش