تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش
Placeholder

۱.۱/۲

۲۹۵،۰۰۰ تومان
۲۹۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱.۱/۴

۲۶۰،۰۰۰ تومان
۲۶۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲

۵۳۰،۰۰۰ تومان
۵۳۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳

۸۰،۰۰۰ تومان
۸۰،۰۰۰ تومان
Placeholder
۱،۱۹۰،۰۰۰ تومان
۱،۱۹۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۵

۱،۵۵۰،۰۰۰ تومان
۱،۵۵۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۶

۱،۹۰۰،۰۰۰ تومان
۱،۹۰۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱

۲۱۰،۰۰۰ تومان
۲۱۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲.۱/۲

۶۷۰،۰۰۰ تومان
۶۷۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱/۲

۱۰۸،۰۰۰ تومان
۱۰۸،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳/۴

۱۴۸،۰۰۰ تومان
۱۴۸،۰۰۰ تومان

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه از جنس آهن سفید نورد شده است که درز آن توسط دستگاه های درز جوش، جوش داده می شود .سپس آن را جهت افزایش مقاومت در برابر اسیدها و زنگ زدگی ها در یک وان آبکاری روی اندود (گالوانیزه) قرار می دهند.لوله گالوانیزه عموما به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند. استفاده اصلی لوله گالوانیزه برای انتقال آب و گاز  در گلخانه می باشد.

لوله های آهنی گالوانیزه

این لوله ها با رنگ تیره و خاکستریشان است که شناخته می شوند و عموما به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند .جنس این لوله ها از آهن سفید نورد شده می باشد . به این لوله ها ، لوله های با درز نیز می گویند که درز آن توسط دستگاهایی به هم متصل شده و جوش می خورند و در فلز روی مذاب، فرو برده می شود.