لوله مانیسمان

کاربرد لوله مانیسمان

لوله های مانیسمان دارای کاربرد ویژه و گسترده ای می باشد که مهم ترین آنها شامل:

۱-لوله های مانیسمان جهت خطوط فشار قوی

۲-لوله های مانیسمان استیل جهت خطوط صنایع غذایی و دارویی

۳-لوله های مانیسمان جهت خطوط هیدرولیک

۴-لوله های مانیسمان جهت خطوط نفت و گاز