لیست برخی از برترین پروژه های اتصال فیت:

 • دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • بیمارستان تامین اجتماعی بجنورد
 • بیمارستان طالقانی آبادان ۲۴۲ تخت خوابی
 • بیمارستان مسیح دانشوری تهران ۳۳۰ تخت خوابی
 • بیمارستان آبادان (بال شمالی) ۶۰ تخت خوابی
 • بیمارستان اهواز ۹۶ تخت خوابی
 • بیمارستان فارابی تهران
 • بیمارستان فیاض بخش تهران ۵۵۰ تخت خوابی
 • کارخانه تولیدی شیشه آذر تبریز
 • کارخانه تولیدی فولاد میانه
 • کارخانه تولیدی آذر بناب
 • کارخانه تولدی شمش فولاد دقیق سازان قم
 • مجموعه فرهنگی جماران قم
 • مرکز تجاری خلیج فارس شیراز
 • مرکز تجاری زیتون خلیج فارس شیراز
 • پروژه بانک پاسارگارد تهران
 • پروژه ساختمانی فدک فولاد مبارکه اصفهان ۵۵۰ واحدی